Opbrengst oude deuren voor plaatselijke goede doelen

Bij de renovatie van 165 woningen in de ‘Hofjeswijk’ te Sliedrecht werd besloten om de oude deuren te verkopen en de opbrengst ten goede te laten komen aan drie goede doelen in en om Sliedrecht: Natuurspeeltuin Prickwaert, Stichting Dromen Zonder Beperking en Vrienden van Waerthove. Tablis Wonen en Dekker Kozijnprojecten hebben de opbrengst van de deuren verdubbeld, waarna er drie keer € 1000,00 geschonken kon worden.

Ontwikkelingen Dekker Kozijnprojecten

“Niets duurt voort behalve verandering”, sprak een Grieks filosoof 2.500 jaar geleden. Deze uitspraak is zeker van toepassing op Dekker Kozijnprojecten. De sterke groei van ons bedrijf brengt veranderingen met zich mee. Groei betekent ook dat we continu kijken naar mogelijkheden om de producten en diensten van Dekker Kozijnprojecten af te stemmen op de dagelijkse praktijk van onze opdrachtgevers. Daarom hebben we een nieuwe structuur in de organisatie en de productie aangebracht.

Nieuwe locatie en opstart beglazingslijn

Door de groei van ons bedrijf verhuizen we momenteel de werkplaatsactiviteiten naar een nieuwe locatie in Arkel op industrieterrein Vlietskade. Na een succesvolle pilot hebben we daar nu ook een nieuwe beglazingslijn opgestart. Op deze lijn kunnen we op een professionele en efficiente manier aluminium en kunststof kozijnen beglazen. Een van de beweegredenen voor deze stap is dat wij van mening zijn dat het beglaasd monteren van kozijnen (ook kunststof en aluminium kozijnen) een must is om toekomstproof te zijn. Denkt u daarbij aan de sleutelwoorden effectiviteit, bewonersgericht, kostenbewust en de fysieke belasting van vaklieden. Het kantoor blijft op de huidige locatie in Noordeloos en wordt uitgebreid.

SKG-KOMO procescertificaat (BRL 0709)

Kwaliteit is een groot goed. Om ervoor te zorgen dat we organisatiebreed kwaliteit kunnen leveren, is het waarborgen van kennis en de werkwijze van groot belang. We zijn er trots op dat we recent het SKG-KOMO procescertificaat (BRL 0709) voor de montage van kunststof gevelelementen hebben behaald. Het brengt ons kennis, inzicht en een goede borging van de kwaliteit die door ieder van ons binnen de organisatie geleverd moet worden.