Partner Stichting Blauwzaam

Wij zetten ons in voor de verduurzaming van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarom zijn wij partner van Stichting BlauwZaam. BlauwZaam ontplooit activiteiten om de meest duurzame regio van Nederland te ontwikkelen. Daarbij doen ze een beroep op alle ondernemers uit de regio. Vanuit onze duurzaamheidsdoelstellingen sloten wij ons in 2023 als partner aan.

Convenant: concreet maken

Vorig jaar hebben we met een aantal andere Blauwzaam-partners een convenant gesloten. Binnen dat convenant delen we kennis en zetten we elkaar aan tot actie. Dat heeft bijvoorbeeld al mooie gevolgen voor het hergebruiken van onze afvalstroom. Zo zijn we met Tweedekans Bouwmaterialen gestart met een pilot, waarbij delen van oude hardhouten kozijnen afkomstig uit onze projecten worden schoongemaakt, met als doel er weer kozijnhout van te maken.

Stichting BlauwZaam

Begin 2010 is het fundament gelegd voor de Stichting BlauwZaam. BlauwZaam gaat uit van de principes van de BLAUWe Economie en van de doelen van DuurZAAMheid. Circulaire Economie. Van 2010-2018 is vooral ingezet op de regionale energietransitie. De 5 jaar daarna (2018-2023) is een concretisering gemaakt naar 4 thema’s. Circulaire Economie, Het Nieuwe Bouwen, Blauw-Groen en MensEnWerk. Het thema Energie is geen apart thema, maar wordt in alle thema’s meegenomen

Integrale aanpak

In de komende jaren richt BlauwZaam zich op actuele circulaire en duurzame regionale uitdagingen die altijd vanuit integraliteit worden benaderd. Nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen zijn o.a.: Korte ketens en Circulaire bouw, Klimaatverandering en Water, Duurzaam Toerisme, Bevorderen van Biodiversiteit.

Inmiddels is BlauwZaam uitgegroeid tot een brede “duurzaamheidsbeweging” in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Wij zijn trots dat we daar vanuit onze organisatie en doelstellingen een bijdrage aan kunnen leveren.

Lees meer op https://www.blauwzaam.nl