Tevreden bewoners

Op de bouwplaats richten we ons op een efficiënte uitvoering en tevreden bewoners. Dat kan dankzij:

  • de vakkennis en ervaring van onze vaklieden; zij zijn getraind in de omgang met bewoners;
  • speciaal ontwikkelde hijsgereedschappen, een gespecialiseerd team en een realistische planning;
  • beglaasd monteren van kozijnen. Dit brengt veel voordelen met zich mee zoals snelheid, minder overlast voor de bewoners en een vermindering van de fysieke belasting voor onze medewerkers;
  • onze ruime ervaring met het inmeten, de organisatie van bouwplaatsvoorzieningen, optimale bereikbaarheid en het beperken van overlast.
De samenwerking tussen woningcorporaties en het montagebedrijf is bepalend voor het succes ervan en daarmee uiteindelijk voor de kwaliteit van dienstverlening.Bron: Onderzoeksinstituut OTB TU Delft
Bewonersgericht renoveren

Bij gevelrenovatie is kozijnvervanging een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van woningcorporaties aan huurders en van VVE’s aan eigenaren. Daarom hechten wij bijzonder veel waarde aan correcte omgang met bewoners. Dat betekent in de praktijk:

  • heldere communicatie
  • afspraken nakomen
  • inzicht verschaffen in de geplande werkzaamheden

Medewerkers van Dekker Kozijnprojecten zijn gewend en getraind om rekening te houden met de bewonerswensen. Wanneer wij kozijnen vervangen, kunnen bewoners tijdens de montage vanzelfsprekend de woning blijven gebruiken. Uit de continumeting onder bewoners blijkt dat onze kozijnrenovatieprojecten een positief effect op de huurderstevredenheid hebben.